Serveis

MATINET: De 7’30 a 8’45h.
RECOLLIDA: De 15’30 a 16’30h.

Consisteix en l’estada al centre durant l’espai de temps anterior i posterior a l’horari del servei educatiu. Aquest servei aporta major flexibilitat a l’horari de les famílies i es concreta al matí en un espai amb un clima tranquil i segur d’acollida a l’infant, i a l’horabaixa en un espai potenciador del joc.

SERVEI EDUCATIU: De 8’45 a 13’00h.

Aquest servei és el principal. Consisteix en l’atenció educativa adaptada als infants segons la seva franja d’edat, de conformitat amb la normativa aplicable.
> Dia a dia

MENJADOR I DESCANS: De 13’00 a 15’30h.

L’objectiu en aquest temps és l’alimentació de l’infant, però al marge d’aquesta necessitat biològica, en aquesta estona de dinar hi intervenen altres factors de socialització, adquisició d’hàbits d’higiene, de descans, etc. que caldrà tenir en compte.

SERVEI D’ATENCIÓ A LA PRIMERA INFÀNCIA

Les famílies i l’equip educatiu compten amb l’ajuda i l’assessorament de l’Equip d’Atenció Primerenca de Llevant.

ESPAIS FAMILIARS

Són espais de joc i trobada per a les famílies del centre on poder gaudir dels espais del centre i compartir experiències a través de temes relacionats amb la infància.

BIBLIOTECA VIATGERA I LUDOTECA

Es tracta d’un servei gratuït de préstec de contes, llibres, articles i joguines homologades reutilitzades.