La nostra escoleta

“Educar és facilitar les condicions per que els nins i les nines puguin ser el que ja son”

L’escoleta Son Boga és un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) que neix del dret dels infants a l’educació i al desenvolupament integral de la seva personalitat, en un ambient adequat a les seves necessitats i amb contacte amb altres infants.

El codi del nostre centre és 07014570 i compleix amb la normativa vigent que regeix els centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB 60/2008 de 2 de maig)

L’edifici de l’escoleta comparteix espai amb el centre d’educació infantil i primària Molí d’en Xema, que també va estrenar instal·lacions al curs 2011-2012.

És una zona propera a la natura però també a diversos comerços de la ciutat i al Parc Municipal, així com també a l’Auditórium de Manacor.

DSC02849

L'escoleta

L’escoleta Son Boga disposa d’instal·lacions suficients i adequades a les condicions d’espai, ambient i de materials per oferir suficients possibilitats educatives, d’higiene i seguretat per la consecució dels objectius educatius:

Té una superfície útil de 516,64 m2 construïts i 199,24 metres2 de terreny per activitats a l’aire lliure.

Comptem amb:

  • 6 aules, adaptades segons les edats amb una zona de descans i joc.

  • Sala d’usos múltiples/psicomotricitat, cuina/office, despatx de direcció, sala de reunions, vestuari, lavabos adaptats i patis.