La nostra escoleta

“Educar és facilitar les condicions perquè els nins i nines pugui ser que ja són”

L’escoleta Nins i Nines és un centre educatiu de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) que neix del dret dels infants a l’educació i al desenvolupament integral de la seva personalitat, en un ambient adequat a les seves necessitats i amb contacte amb altres infants.

El codi del nostre centre és 07012949 i compleix amb la normativa vigent que regeix els centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB 60/2008 de 2 de maig)

L’escoleta té una antiguitat d’uns 40 anys i va sorgir fruit d’una demanda popular. L’Ajuntament la va crear i durant més de 3 dècades va esser gestionada per l’Associació de Pares i Mares. D’aquí el fort vincle que existeix amb les famílies, que sempre han format part del projecte educatiu del centre.

DSCN0446

L'escoleta

L’escoleta Nins i Nines disposa d’instal·lacions suficients i adequades a les condicions d’espai, ambient i de materials per oferir suficients possibilitats educatives, d’higiene i seguretat per la consecució dels objectius educatius:

Té una superfície útil de 723 m2 construïts en dues plantes i 356 metres2 de terrenys/porxos per activitats a l’aire lliure.

Comptem amb:

  • 6 aules, adaptades segons les edats amb una zona de descans i joc.

  • Sala de psicomotricitat, cuina/office, despatx de direcció, sala de reunions, vestuari, lavabos i patis.